Oudervereniging

Oudervereniging

Waarom een Oudervereniging?

De oudervereniging verzorgt voor alle leerlingen van OBS het Veenpluis allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paaseieren zoeken, het Sprookje, nationaal ontbijt, schaatsen, feestelijk ouderavond (musical) en andere festiviteiten die niet in het schoolpakket vallen of niet door de school zelf bekostigd kunnen worden. Ook voor de aanschaf en het onderhoud van de speeltoestellen op het schoolplein is de oudervereniging verantwoordelijk.
 
Wie is lid?
Volgens de statuten van de oudervereniging zijn alle ouders, voogden en verzorgers van kinderen die als leerlingen van de OBS Het Veenpluis staan ingeschreven, automatisch lid van de oudervereniging.  
 
Wie bestuurt de oudervereniging?
De oudervereniging kent een bestuur welke bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuurleden. Deze bestuursleden hebben stemrecht en moet uit een oneven aantal personen bestaan. Het bestuur bestaat naast de bestuurleden met stemrecht uit twee adviserende bestuurleden vanuit het leerkrachtenteam. In de praktijk zijn dit de directeur en één leerkracht. De bestuurleden met stemrecht moeten lid zijn van de oudervereniging en mogen max. 6 jaar zitting hebben in het bestuur.
 
Waarom een ouderbijdrage?
Van de leden wordt voor iedere leerling een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van deze bijdrage worden bovengenoemde activiteiten gefinancierd. Het is van groot belang dat alle leden de ouderbijdrage ook daadwerkelijk betalen, omdat we geen kinderen willen uitsluiten van bepaalde activiteiten. Ondanks dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, is deze niet vrijblijvend. Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen is er de mogelijkheid een beroep te doen op het participatiefonds van de gemeente. Hiertoe moet er een aanvraag ingediend worden bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de gemeente.
 
Zonder de ouderbijdrage zou het schoolplein geheel leeg zijn en zou er geen sinterklaasviering, sprookje, kerstviering  of feestelijke ouderavond zijn.  Dat is toch niet voor te stellen…..
 
Heb ik invloed op de oudervereniging?
De oudervereniging is een vereniging met statuten en kent een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het najaar tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Tijdens deze ledenvergadering  legt het bestuur verantwoording af over de verzorgde activiteiten en financiën van het afgelopen schooljaar. Tijdens de zakelijke ouderavond worden tevens belangrijke beslissingen voorgelegd aan de leden. Zo worden tijdens deze vergadering de bestuursleden (met uitzondering van de adviserende bestuursleden) geïnstalleerd. Verder wordt ondermeer de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.
 
Hoe betaal ik de ouderbijdrage?
Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe manier voor het innen van de ouderbijdrage. Meer hierover zullen we z.s.m. hier plaatsen.
 
Schoolreisjes?
Voor alle duidelijkheid de schoolreisjes zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. Deze worden apart geïncasseerd. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.