Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Volgens de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is het instellen van een MR op scholen verplicht. Deze raad maakt het mogelijk om als ouder en leerkracht mee te denken en mee te beslissen met het reilen en zeilen van de school. De MR heeft over sommige onderwerpen instemmingsrecht (zonder goedkeuring van de MR worden deze niet van kracht) of adviesrecht. Tevens heeft de MR initiatiefrecht en kan daardoor zaken bespreken of voorstellen doen.

 

De MR vergadert ca. 6 maal per jaar en behandelt daarbij onderwerpen zoals de kwaliteit van het onderwijs, besteding van gelden, de formatie, inzet van ouders, schoolgids, schooljaarplan  etc.

 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een even aantal leden, evenredig verdeeld over personeel en ouders. Leden van de MR worden gekozen tijdens de zakelijke ouderavond die jaarlijks plaatsvindt. De MR kan de directeur van de school verzoeken om deel te nemen aan de overleggen.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur.

                

Inzicht in de activiteiten van de MR

Van elke MR-vergadering wordt een verslag gemaakt. Een samenvatting van dit verslag wordt opgenomen in de (digitale) nieuwsbrief. Daarnaast stelt de MR een jaarverslag op dat op de zakelijke ouderavond wordt verstrekt.

 

Kunt u zaken/onderwerpen inbrengen in de MR?

Natuurlijk! Hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemde leden van de oudergeleding van de MR 

 

[*] De functie secretaris rouleert onder de MR-leden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.